Bireysel Terapi

İnsanların yaşam içerisinde karşılaştıkları zorlu süreçlerde ya da kişisel gelişim isteklerini yerine getirirken kararsız kaldıkları yerlerde uzman bir psikologdan destek alma sürecine Bireysel Terapi denir.

Bireysel Terapi kişinin uzman psikoterapist ile beraber çözebileceği problemler için yapılan bir terapi türüdür. Bu uygulama esnasında kişi bireysel kapsamda ele alınan problemlerini terapisti ile yaptığı birebir konuşmalar ile çözebilmektedir.

Günümüzde insanlarda sıklıkla görülmeye başlayan depresyon, panik atak, kaygı bozukluğu gibi birçok rahatsızlık uzman Psikolog tarafından uygulanan Bireysel Terapi yöntemiyle güvenli ve konforlu bir tedavi süreciyle iyileştirilmektedir.

Eğer psikolojik anlamda destek almanız gerektiğini düşünüyor ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız Hemen Bize Ulaşarak randevu alabilir, Uzman Psikolog Gamze Göktürk tarafından yapılacak muayene ile tedavi planınızı oluşturabilirsiniz.

Bireysel Terapinin Amacı

Psikoterapi alanında uzman kişiler tarafından uygulandığında insanlar üzerinde birçok olumlu etkisi olan Bireysel Terapinin Amaçları arasında;

 • Kişinin psikolojik problemlerini azaltılması veya tamamen yok edilmesi,
 • Kişide olması istenilen davranış veya eylem değişikliklerine yön verilmesi,
 • Bireyin öz bilincinin arttırılmasının sağlanması,
 • İnsanların problemlerle başa çıkabilme yeteneğinin geliştirilmesi,
 • Kişiye duygusal olarak zor gelen durumların aşabilmesi,
 • Bireyin özgüveninin artırılması,
 • Aile ve arkadaşlık ilişkilerinin düzenlenmesi,

gösterilebilir.

Bireysel Terapi Kapsamında Verilen Hizmetler

Bireysel Terapi ile insanların yaşadığı pek çok rahatsızlık giderilmekte, kişi daha sağlıklı bir duygu durum haline kavuşabilmektedir.

Bireysel Terapi uygulanarak tedavi edilebilen bazı rahatsızlıklar arasında;

 • Kaygı Bozukluğu
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Anksiyete Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluğu
 • Aile Problemleri
 • Uyku Sorunları
 • Yemek Yeme Problemi
 • Evlilik veya İlişki Problemi

belirtilebilir.

Bireysel Terapi Kimlere Uygulanabilir?

Günümüzde insanların yaşadığı birçok psikolojik ve duygusal rahatsızlığın tedavisinde uzman psikologlar Bireysel Terapiyi aktif olarak kullanmaktadır.

Uzman Psikolog problemleri bulunan bireyle yaptığı ilk görüşmede hangi tekniğin uygulanması gerektiğini tespit eder. Bireysel Terapi uygulanması gerektiğine karar verilen kişilerin genel profilleri;

 • Yaşadığı sorunları kimseye anlatmayan kişiler,
 • Özünde var olan bastırılmış duygularıyla çatışma içinde olan insanlar,
 • Tavırlarında, davranışlarında ve eylemlerinde farklılıklar oluşturmak isteyen bireyler,
 • Manevi olarak zorlu bir süreçten geçen kişiler,
 • Diğer insanlara olan güvenini kaybetmiş bireyler,
 • Uyku problemi, kaygı ve öfke kontrol bozukluğu bulunan insanlar,
 • Eşiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle sorunları bulunan lakin bu sorunları çözemeyen kişiler,

olarak belirtilebilir.

Bireysel Terapi Nasıl Yapılır?

Bireysel Terapi birçok farklı yöntemle uygulanabilen, kişinin ihtiyaçlarına göre terapi çeşidinin belirlendiği psikolojik bir tedavi yöntemidir.

Bireysel Terapi sonucu kişinin yaşadığı problemlerden kurtulması ve sağlıklı bir ruh haline sahip olması için Uzman Psikolog tarafından kişiye en uygun terapi tekniğinin belirlenmesi gerekir.

Bireysel Terapi Çeşitleri arasında;

 1. Kişilerarası Psikoterapi : Kişinin aile, arkadaş, toplum ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan Bireysel Terapi çeşididir.
 2. Bilişsel Davranışçı Terapi : Kişinin duygu, düşünce, fikir ve eylemleri arasındaki ilişkinin çözümlendiği en etkili Bireysel Terapi çeşidi olarak bilinen tedavi yöntemidir. Uzman Psikolog kişinin olumsuz duygu durumunu değiştirerek pozitif bir kişilik haline gelmesini amaçlar.
 3. Kabul ve Bağlılık Terapisi : Kişinin duygularına ve fikirlerine hakim olarak öz farkındalığını artırması hedeflenmektedir.
 4. Diyalektik Davranış Terapisi : Kişinin insan ilişkilerinin düzenlenmesi ve stres yönetimine sahip olması için desteklendiği Bireysel Terapi yöntemidir.
 5. Psikodinamik Terapi : Kişinin farkında olmadan sergilediği davranışların nasıl sonuçlar doğuracağını anlamalarını sağlayan Bireysel Terapi çeşididir.

gösterilebilir.

Bireysel Terapide temel amaç Uzman Psikolog tarafından kişinin duygu yapısının anlaşılması ve rahatlatılmasıdır. Eğer kendinizi anlamakta ve ifade etmekte güçlük çekiyorsanız Hemen Bize Ulaşıp randevu alabilir, Uzman Psikolog Gamze Göktürk tarafından tedavi edilebilirsiniz.

Bireysel Terapi Ücretleri

Bireysel Terapi hasta ile terapist arasında genellikle yüz yüze, şartlar el vermediği takdirde online olarak yapılabilen etkileşime dayalı bir tedavi tekniğidir.

Tedavi ücretinin belirlenebilmesi için hastanın yaşadığı problemlerin boyutunun tespit edilmesi, iyileşme için gereken seans sayısına karar verilmesi ve tedavi yönteminin seçilmesi gerekmektedir.